יום שבת, 15 באוקטובר 2016

פורט פוליו (תלקיט) ב classroom


הנושא של הערכת הישגים עובר עם השנים תהפוכות. הערכת ההישגים נעה בין גישות כמותיות - הגישה המסורתית הפסיכומטרית - לבין גישות איכותיות הקונסטקטואלית המכונה הערכה חלופית. (Alternative Assessment). המניחה כי הערכה היא משולבת בהוראה/למידה, מכתיבה שימוש בכלים פחות מובנים המעריכים תוצרים ותהליכים יחד, מתעדת תהליך למידה תוך שיתוף התלמיד בהערכת הישגיו.
 אחד כלי הערכה העולים בקנה אחד עם גישת ההערכה האיכותית –חלופות בהערכה הוא התלקיט או הפרט פוליו . התלקיט הוא אוסף עבודות התלמיד המשקף את תהליך הלמידה של התלמידים את התקדמותו ואת מאמציו ואת העדפתיו .
התלקיט מאפשר לתלמיד בחירה ובקרה על עבודתו , הוא שותף בבחירת התכנים והנושאים שבהם רוצה להעמיק, כאשר הקריטריונים לבחירה ברורים ומתחשבים ברצונו והעדפותיו המקצועיות של המורה, באופי התלמידים, ובדגשיו הייחודיים של בית הספר. שימוש במחוון להערכה רפליקציה עצמית הינו חלק חשוב מאד בלמידה, אשר תורם לביטחון העצמי והשליטה של התלמיד על לימודיו, בחירת אסטרטגית למידה והעלאת הערך העצמי Brookhart, Andolina, Zuza & Furman (2004).
הפרט פוליו מזמן שיתוף ועבודה בצוות ומאפשר העמקת ההבנה באמצעות דיונים עם החברים לכיתה , עם מורי המקצוע ועם ההורים .  הזמינות של התלמיד להערותיו של המורה והנכונות  לבצוע ההנחיות  וקבלת משוב בונה הם תכלית הערכה המקדמת למידה ומכוונת הוראה ותנאי הכריחי להצלחת התל קיט .

 בפוסט זה אעלה בפניכם את התובנות האישיות שלי על יתרונות השימוש בפורטפוליו ככלי הערכה באמצעות סביבת ארגון הלמידה ה-   classroom . השילוב בין שנהם מאפשר שילוב ייחודי ויעיל ביותר - שבו בוחרים התלמידים , בליווי המורים, הן את הנושאים והן את המיומנויות של התלמיד 'כלומד עצמאי' בהם יבקשו להעמיק. הבחירה בשילוב בין שני הכלים מאפשרת למידה ייחודית המתחשבת ברצונו והעדפותיו המקצועיות של המורה, באופי התלמידים, ובדגשיו הייחודיים של בית הספר. כאשר מטלות ההערכה יוערכו הן על ידי המורה, והן על ידי התלמידים.
הזרם של Classroom מאפשר פונקציות שיכולים לתת ביטוי לשלושה קריטריונים חשובים בתלקיט:
1-     קריטריון הבחירה והעמקת ההבנה באמצעות דיון מתמשך ומשותף  באמצעות
2-     מאפשרות לתלמידים בקרה על עבודתם ע״י הערכה עצמית ורפלקסיה
3-     מזמנות לתלמידים עבודה בצוות ושיתופית על בסיס יום יומי


הזרם הזרם-  הוא מרחב  הדיונים והתקשורת בין המורה לתלמיד . מרחב שדרכו המורה משפיע על הערכת חשיבת התלמידים. הוא מציעים למורים ידע אודות הבנת תלמידיהם. בדיקת הבנת התלמידים על ידי הוספת בקשה להנמקה/הסבר /שאלות פתוחות לתשובתם (בהשוואה למבחן הדורש רק תשובה סופית). שינוי זה של השאלות מביא להערכה נכונה יותר של הידע וההבנה של התלמיד. תשובות לשאלות פתוחות מזמן את ההזדמנות לאתר נקודות חוזק ונקודות טעונות חיזוק אצל התלמיד. על פי תוצאות אלו לתכנן הוראה המכוונת לתלמיד.  

הזרם-  הוא מרחב שמאפשר מתן הערכת הביצוע והפקת משוב בונה המלמד על נקודות החוזק וכיצד להמשיך לפתחן וכן את  הנקודות הטעונות וכיצד ניתן לחזקן. התלמיד מצד אחד נותן רפלקציה אישית , ומצד שני מתייחס למשבים של שאר חברי הכיתה. כמו כן מרחב זה  מאפשר לשתף את ההורים  כצופים בתהליך התקדמות  בנם.
מרחב זה מעודד פתרון של בעיות במשותף , בעזרתו מתנהל דיון טוב שגורם לתלמידים למידה מעמיקה , מאתגרת ומשמעותית .  הדיון באמצעות הזרם מעודד שיתופיות , ומתבטא בו  הקשר החברתי הקורא למודעות הן לעצמי והן ולזולת . .
הזרם-  הוא מרחב שדרכו המורה מכוון את תלמידיו על ידי שיתוף מקורות ידע רלוונטיים לתחום הנלמד ,הוא מאפשר למורה ליצור בקלות משאבי למידה . תפקיד המורה בזרם הוא להנחות  לכוון, לייעץ, לזמן למידה, לפתח מיומנויות חשיבה : כמו תכנון,  העלאת השערות, ארגון מידע. בנוסף לעודד שיתופיות בין התלמידים והשתתפות פעילה  ושמירה על כללי אתיקה בין כל חברי הקבוצה.
הזרם  נחשב לסביבה טקסטואלית המחייבת כתיבה , קריאה , הבעה ,וחשיבה , הוא מעודד את המשתתפים להעלות את תגובותיהם ושאלותיהם , מאפשר מתן תגובות מהירות של המורה ומהווה מרחב המציע עזרה מקצועית לחברי הכיתה, המאפשר שוויון הזדמנויות, מעודד פיתוח מיומנויות של התלמיד כלומד עצמאי וחשיבה עצמית ,מאפשר למורה ולתלמיד לעבוד יחד כאשר המורה מספק הזדמנויות למידה באופן שוטף ומטלות בצוע מותאמות לרמתו ויכולתו של הלומד, צופה בנעשה , מתעד ומדווח , במקביל התלמיד אחראי לניהול התלקיט וארגון הפריטים , מתקן לפי ההנחיות וההערות של  המורה  ניתן לראות במרחב זה כתוצר שיתופי של כול תלמידי הכיתה.
סינון הדעות בזרם 
הודעות בזרם מסודרות לפי התאריכים שהם מתפרסמים בהם , והפוסט האחרון נמצא למעלה , טיוטת ההודעות גם נמצאות  בחלק העליון ,ואינם גלויות לתלמידים , כך שהמורה יכול לפרסמן בזמן הדרוש.על כן גוגל הוסיפו תוכנה  לארגון הזרם לפי נושאים .
מורים ומנהלי כיתות יכולים לארגן את הזרם של הקורס על ידי הוספת נושאים להודעות , למטלות , לשאלות , ואחר כך יכולים לסנן את ההודעות לפי נושאים , כך המורים והתלמידים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה בחומרים מצורפים מטלות או הודעות 

סרטון הזרם

classroom מאפשר את שלושת הקריטריונים של התל קיט 1-את קריטריון הבחירה בעקבות שיח מתמשך ומשותף באמצעות הזרם 2- וקרטריונים להערכה , קריטריונים לערכה כאשר כל העשייה של התלמיד היא שקופה למורה הקבצים משותפים ולפי הנחייתו בכל עת , 3- עיקרון המפגשים שהוא מתנהל באופן שוטף ולא רק  נשען על שנים או שלושה פעמים בשנה, המורה והתלמיד עובדים יחד כאשר המורה מספק הזדמנויות למידה באופן שוטף ומטלות בצוע מותאמות, צופה בנעשה , מתעד ומדווח , והתלמיד אחראי לניהול התלקיט בוחר פריטים , מתקן לפי המחיות המורה , נותן רפלקציה , מעריך עצמו , רושם ומתייחס להערכות אחרים , בclassroom קיימת האפשרות לשתף את ההורים  כצופים בתהליך התפתחות בנם ,התלקיט חייב תכנית הלימודים ויעדי ההוראה הם שמנחים וקובעים את הקריטריונים לבחירת  הפריטים בפורטפוליו כאשר בתלקיט מנהלים את אודות הלמידה, ראיות

ניהול התלקיט בclassroom

1. המורה בוחר הן את הנושאים והן את המיומנויות חשיבה של התלמיד בהם ירצה  להעמיק.  רצוי שהבחירה תתחשב ברצונו והעדפותיו המקצועיות של המורה, באופי התלמידים, ובדגשיו הייחודיים של בית הספר.
2. עיצוב מטלות וקביעת קריטריונים שעל פיהם יוערך הביצוע.  הערכת הביצוע והפקת משוב בונה המלמד על נקודות החוזק וכיצד להמשיך לפתח וכן את  הנקודות הטעונות וכיצד ניתן לחזקן.

·       המורה פותח classroom   ורושם את הנושאים הבאים בזרם:

 1. מטרות הפורטפוליו
 2. מארגנים  ומתכננים
 3. כלים לביצוע הפורטפוליו
 4. כותבים כל יום
 5. שיעורים קצרים
 6. הערכת עמיתים
 7. הערכה עצמית ורפלקסיה
 8. ארגון הפורטפוליו
 9. הגברת המודעות ללמידה
סרטון שליחת מטלה ולווי התלמידים
 
·          המורה שולח המטלה לכול תלמידיו הכוללת שני קבצים:
  תבנית לבניית תלקיט קובץ -תלקיט תיעוד איסוף של שאלונים , חומרים , תמונות , קישורים   ומעשיר את הכיתה  במידע כללי על ידי זימון חומרים רלוונטים לבצוע הפורט פוליו , קישורים, סרטונים, מצגות , מסמכים , לא ברור מה זה הרי יש תבנית
·       המורה מעלה לזרם שאלה פתוחות המזמינה דיון 'מהו הנושא שבחרת לכתוב עליו ? מה הן  מטרות הפורטפוליו ? עם פתיחת השאלה הוא בוחר את הנושא שלה  , ומתחיל לפי הסדר של הנושאים  שהזכרתי למעלה , האפשרות של המיון לפי נושאים בצד ימין של הclassroom   היא תעזור  לא ברור  .  בעתיד לתלמידים למיין  לחזור לתגובות שלהם ושל  חבריהם ושל המורה , בוחר בנושא הראשון מטרת הפורט פוליו כך הוא יבקש מכול תלמיד לכתוב , לשאלול , לברר, לשתף במטרת הפורט פוליו שלו הפסקה הזו לא ברורה

 • שימו לב בתרשים  למס לאפשר  ל תלמידים יכולים להגיב לחברים שלהם ול מס 3 בתרשים  כל תלמיד יכול לערוך כך התלמידים יכולים לערוך לחבריהם להוסיף רעיונות ולעזור אחד לשני,המורה תמיד יכול להתערב להנחות ולכוון כך התלמיד יוכל  להיעזר בחבריו לבחירת התלקיט שלו ומטרותיו , כך מביאים את התלמידים למודעות גבוהה לדרך עבודתם תוך פיתוח הרגלי חשיבה  במהלך הכתיבה, התלקיט מאפשר לתלמיד לעשות פרוייקט תוך כדי פיתוח תהליך של שיפור במהלך העבודה , הוא עובד תוך שיתוף פעולה , הפורט פוליו יהווה ערץ תקשורת נוסף בין המורה לתלמיד לפי סטנדרטים וקרטריונים קבועים מראש, התלמיד לומד להעריך את עצמו , והוא נועד לשפר את תהליך הלמידה והתלמיד יתרגל להעריך את עצמו כאשר זמן ההערכה הוא ארוך מן הרגיל תוך שמירה על הוגנות ויעילות , כמובן המורה מקצה זמן והתלמידים חייבים לעמוד בלוח הזמנים כדי לעבור לשאלה השניה 


  
 לאחר שכול תלמיד בחר בנושא שלו וקבע את מטרותיו , המורה מעלה את השאלה השניה ובחר לה הנושא השני (כיצד מארגנים), כיצד מארגנים פורטפוליו

 • כיצד מארגנים פורטפוליו:
 המורה יוצר מטלה חדשה הכוללת שני קבצים שיהוו שני תיקים עבור התלמיד : קובץ אחד ישמש כמאגר לכול תוצרי התלמיד אשר יאגד בתוכו את כל הפרטים השונים שנאספו ע״י התלמיד במהלך השנה ובתהליך העבודה : כמו שאלונים , תמונות , תיעוד תמונות, תגובות ,מכתבים, סרטונים, מצגות .  הקובץ השני מהווה תוצר ההגשה הסופי  של התלמיד כאשר התכנים בו יבחרו על ידי התלמיד מתוך המאגר הראשון.  בחלק זה יכלול מתן הערכה עצמית התלמיד יצטרך להעריך את עבודתו בעצמו תוך צירוף דוגמאות המתעדים את את השלבים השונים משלב הכתיבה כטיוטה ועד לשלב הסופי. בתהליך זה יושם דגש על כתיבת עבודה .
·       כלים לביצוע הפורט פוליו:

 נתן להשתמש בתבניות מוכנות, דפי משוב מוכנים ,היום ניתן לשמור את כל הקבצים בתיקייה אחת בדרייב ,כך המידע יהיה זמין וניתן לשינוי בכול רגע נתון.

 התלמיד מקבל מחוון הערכה לכתיבה ומתחיל להעריך את עבודתו ולתקן ולשפר אותה ולאור הערכתו  העצמית הוא משכתב את הכתוב בתלקיט  , כך המעריך יוצא שהוא לומד איך לשפר את התוצר שבעצם הוא שלו, המורים וההורים גם מקבלים קריטריונים להערכת עבודת התלמיד ויסייעו לו על ידי מילוי דפי משוב ממוחשבים ,  ובנויים בגוגל דוקס, פורט פוליו טוב משקף את היכולת הטכנולוגית של התלמיד  לפתוח מסמכים לגיונות מצגות , ס לערוך סרטונים, ולקשר אותם לחלקים הרלוונטיים פורט פוליו טוב  מעיד על רמת ביצועים טובה ומצביע על מידת הנעה והנאה מהלימודים., 
                 עם השימוש ב classroom   התלמידים יכולים ליצור ולשלוח את עבודתם באופן דיגיטלי , והמורה משאיר את הערותיו לתלמיד , כך המורה מנצל את ההזמנות לתת משוב מידי מכול מקום ובכל זמן, כך ה classroom   נותן הזדמנות טובה למורה ליצירת משוב  באמצעות ארבע אפשרויות קיימים 
 • משוב תגובה באמצעות טקסט
 • משוב קולי  באמצעות התוסף kaizena
 • משוב וידאו
 • משוב בכתב יד , בצבעים , הדגשה ומחיקה 

אחת הדרכים הפשוטות ביותר למתן תגובה היא: לתת הערה באמצעות טקסט שניתן להוסיף במסמך של גוגל מה שעליך לעשות
לבחור את הטקסט שברצונך  לכתוב עליו משוב
הוסף תגובה  או Ctrl-Alt-M , או הוספה תגובה  מתפריט העליון ומגיבים
1.      הקלד את הטקסט רצוי ולחץ על "שלח" לעזוב את המשוב בשוליים הימניים  של המסמך.
2.      אתה יכול  להשאיר היפר ההערה לתלמיד עם וידאו מועיל או אתר הדרכה.
3.      סטודנט יכול להגיב לתגובה שלך על ידי לחיצה על זה, המאפשר פינג  פונג בין המורה לתלמיד .

4.      אתה יכול להסתיר את  ההערות , וללחוץ על הכפתור תגובות כדי לצפות שוב בכול הערות וללחוץ על פתח מחדש כדי להחזיר את ההערות שהוסרו

 • תדירות הכתיבהעל מנת לפתח אצל התלמידים  הרגלי כתיבה הם חייבים לכתוב כל יום , רצוי רבע שעה ביום- עליהם לדעת שכול דבר חדש שילמדו בכול שיעור להסיב אותו לתלקיט שלהם , כך יצברו קובץ הטיוטה הרבה מידע "אוסף" מידע שייבדק על ידי המורה מאוסף זה למעשה התלמיד יידרש לשכתב את הפורט פוליו שלו , למעשה הכתיבה הדיגיטלית תעזור לו כי יותר קל לו לשנות , לתקן , להעריך, למיין בטבלאות , לחפש , לצבוע, להדגיש, לערוך  , לשלוח, לשתף, ואף למחוק, המטרה היא פיתוח הרגלי כתיבה יום יומית אצל תלמידינו, התוצאה תהיה קבועה ראש פורטפוליו עשיר וטוב 

 •  משובים הערכת עמיתים 
הערכת עמיתים היא משימה ברמת גבוהה המעודדת מימניות חשיבה ולמידה. ,בהערכת עמיתים קיים דגש מובנה על תכנון ורפלקציה והיא חושפת בפני המשתתפים לא רק את התוצרים אלא גם את הטכניקות ואת תהליך ההערכה שמבצעים העמיתים והמורה. התהליך חשוב לא פחות ממצאי ההערכה Zariski 1996) ).
הוראה בסביבה מתוקשבת מאפשרת לספק לסטודנטים משוב מהיר, ובכך לשפר ולייעל את איכות ההוראה (Kerka & Wonacott, 2000). מחקרים רבים מציינים את הלמידה השיתופית בכלל ואת הערכת עמיתים בפרט כיתרונות הפוטנציאליים שמעניק שילוב התקשוב בהוראה אקדמית  (לדוגמה:
Robbin, 2001Morgan & O'Reilly 1999, Kerka & Wonacott 2000  Kimeldorf 1995,  McConnell 1999Rushton, 1993) .
הערכת עמיתים היא אחת מאסטרטגיות ההוראה היעילות המבוססות של שיתוף ומעורבות הלומד בתהליך הלמידה, והיא מתאימה במיוחד להשגת המטרות של ההוראה בתחומי תוכן רבים. שימוש מושכל בתקשוב עשוי לאפשר שילוב יעיל (ומוגבר) של הערכת עמיתים בהוראה אקדמית.

יום שבת, 24 בספטמבר 2016

classroomGoogle כיתה

גוגל כיתה,classroom, היא מערכת לניהול למידה שכוללת  עבודות התלמידים , משימות, מטלות , והוא נחשב לכלי להכרזות חברתיות ולימודיות , המורים יכולים לתקשר עם  כל חברי הכיתה הן באופן פרטני והן באופן ציבורי לצרף סרטונים,קישורים וקבצים תוך שליטה ברמת השיתוף הרצויה. המורה יכול ליצור מטלה  לשתף תלמידיו ולעקוב אחרי ביצועה  ובו זמנים לכוון אותם לתמוך בהם ולעזור להם באופן פרטני מכול מקום ובכול זמן,  לאחר שליחת העבודות על ידי התלמידים,המורה יכול להעיר, להגיב, ולרשום  הערות ולתת ציונים  בנוסף  קיימת אפשרות הורדת הציונים באופן מרוכז ולשתפם עם מחנכים אחרים .

         גוגל כיתה הוא פלטפורמה ומאפשרת למורים ליצור , לאסוף ולהקצות עבור כל חברי הכיתה חומרים רלוונטיים ליחידות ההוראה הנלמדות , מאפשרת שיתוף התלמידים   בקבצים,בחוויות גם בתוצרים ותגובות ,  , כך הקלאס רום מאפשר  לכולם לעבוד יחד בעבודה שיתופית , כל החומרים נשמרים בתיקיה בדרייב .
גוגל כיתה אינה אתר זו היא סביבה סגורה והורים אינם יכולים  ולהתערב בעשייה בה אלא יכולים לעקוב אחרי המשימות הניתנות לילדיהם  בשונה ממערכת  LMS שמכילה תכנים דיגיטליים מובנים מראש כאן כל מורה  מעלה את התכנים המתאימים לעבודתו.


 להלן תיאור סדר זרימת העבודה הבסיסית:
1.     מורה יוצר פעילות / תבנית בDocs, וכו '
2.     מורה יוצר משימה בכיתה.
3.     תלמידים מקבלים משימה  מהמורה , עם קבצי עזרה וקישורים .
4.     בסיום התלמידים שולחים בחזרה  למורה דרך הכיתה .
5.     מורה יכול לבדוק מי מתלמידיו הגיש את המטלה ועמד בלוח הזמנים שהוקצה .
6.       בתום הבדיקה המורה יכול להחזיר לתלמידים  משוב וציון .
תכונות עיקריות
 • מורים יכולים להקצות Google Doc, מצגת, גיליון אלקטרוני, ציור, קישור, וידאו YouTube, קובץ מצורף, או פשוט יכולים לכתוב  טקסט. בנוסף מורים  יכולים  להוסיף פריטים מרובים למשימה במרכז המשאבים 
 • תלמידים יכולים לצרף פריטים נוספים למשימה, כוללים מסמכים וקישורים נוספים.
 • כאשר תלמידים מחזירים למורה את המטלה  לבדיקה , הרשאות עריכה יבוטלו  עבור התלמיד. הם אינםיכולים לערוך את המשימה יותר   עד שהמורה מחזיר את העבודה .
הכנת classroom לשנה החדשה 

1-המורים מתבקשים לנקות את כל מרחב הכיתות של השנה שעברה , ולהסיר את  הסמלים של  הכיתות  המיותרות  ולפנות את מרחב הכיתות לפתיחת כיתות נוספות לשנה החדשה , לגבי התלמידים על מנת להכין את המרחב האשי שלהם  הם לוחצים על שלוש הנקודות  בראש התמונה  ועושים והסר , ראה בתמונה 2-לכתוב  את שם  שנת הלמודים "תשע"ז" והשם של הכיתה כאשר יוצרים כיתות חדשות .  כדי להקל עליכם לנהל את הכיתות לאורך זמן ובמיוחד אחרי שאתם שולחים אותם לארכיון , עוד זה יקל עליכם לנהל את הקבצים בדרייב 


3-חשוב מאוד  לא לפספס את האפשרויות לשיתוף הורים ושמירת קשר אתם בכול הקשור להתקדמות ילדיהם , גוגל כיתה מאפשרת לצרף הורים בשלושה דרכים
 1. שימוש בדואר ושליחת הודעות שוטפות ודחופות 
 2. להפוך את לוח השנה הנמצא במידע כללי לציבורי והטבעתו באתר 
 3. הורים מקבלים הודעות שוטפות  בכול משימה או מטלה  צפה  בסרטון הבא:

4- גוגל כיתה ישמש אות המורים  בהפעלת התלמידים , הערכתם הערכה מעצבת והערכה מסכמת  לקדם את הלמידה באמצעות מטלות, שאלות, הכרזות , דיונים והוספת תוכן לשיעורים , לחשוב להעשיר את הכיתה בתכנים   ,גוגל כיתה עוזר למורה  בהפעלת חלופות בהערכה במיוחד ביצירת  בפורט פולו דיגיטלי, בניית פרוייקטים משותפים תיעוד למידה .

כניסה ראשונה לגוגל כיתה ופתיחת כיתה חדשה


5-הפלטפורמה מאפשרת למורה להביא את כל התוכן הדיגיטלי למקום אחד, קל לעקוב אחרי השיעור, כולל  העלאת תוכן מהאינטרנט, YouTube, תמונות Google, Flickr, Google Drive, Dropbox, ולעשות תקשורת עם התלמידים וההורים .  האפשרות להוסיף דיונים   ומשוב לתשובות התלמידים שלנו !המורה  יכול להיות משותף עם תלמידיו באמצעות קישור ייחודי, לGoogle כיתה , פייסבוק, טוויטר, דואר אלקטרוני, קוד QR, או להטביע את השיעור באתר האינטרנט ש. . המורה יכול  להשתמש במבחנים  של גוגל טפסים, בקבצים משותפים ודפי עבודה  ללמד ליצור מצגות ופרויקטים אחרים. יתרה על כן  גוגל קלאס רום  מאפשר שילובiPad   ולמידה ניידת שגורמת ויסות עצמי  מעוררת מוטיבציה ,מגבירה את הפוטנציאל של הלמידה אצל התלמידים ומחזקת את הקשר תלמיד הורה,  וגורמת למימוש עצמי , יצירתיות והצלחה.

הזמנת תלמידים לכיתה 

הוספת תלמידים לכיתה  מתבצעת דרך אנשי הקשר או באמצעות גוגל קבוצות,או דרך הקוד , בהוספה באמצעות הקבוצות , המורה חייב להיות בעלים בקבוצה שהוא רוצה להזמין את חבריה, בהזמנה מאנשי קשר , התלמידים חייבים להיות קבוצת אנשי קשר במייל של המורה המזמין, עוד במידע כללי קיימת האפשרות להוסיף עוד מורה או יותר ממורה אחד לכיתה אחת 
להלן שלושה דרכים להוספת תלמידים לגוגל כיתה  :  

 1.  הזמנה דרך אנשי קשר בתנאי שהתלמידים הם קבוצה באנשי קשר של המורה .
 2. הזמנה באמצעות  גוגל קבוצות , בתנאי שהמורה הוא בעלים בקבוצה 
 3. שליחת  קוד הכיתה לתלמידים , זו הדרך הכי מוצלחת וחביבה על התלמידים , ויעילה למורים למעקב 
חשוב לאפס את הקוד לאחר שהמורה מוודא שכול התלמידים נכנסו לכיתה . 
      הזרם הוא מקום הדיונים , השאלות של התלמידים , והמקום שדרכו המורה מכוון את תלמידיו על ידי שיתוף מקורות רלוונטיים לנלמד .הזרם אינו דורש מיומנויות מחשב גבוהות,הוא מאפשר למורה ליצור בקלות משאבי למידה ,הוא נחשב לסביבה טקסטואלית המחייבת כתיבה , קריאה , הבעה ,וחשיבה , הוא מעודד את המשתתפים להעלות את תגובותיהם ושאלותיהם , יש בו תגובות מהירות והוא יהווה מקום עזרה לכול חברי הכיתה כאשר הוא נחשב לתוצר שיתופי של כול תלמידי הכיתה , הוא נותן שוויון הזדמנויות ומעודד למידה עצמית וחשיבה עצמית מאפשר למשתתפים לחשוב לשאול להתקשר , לעזור לאחרים מעודד פתרון בעיות במשותף , בעזרתו מתנהל דיון טוב שגורם לתלמידים למידה מעמיקה , מאתגרת ומשמעותית , הדיון באמצעות הזרם מעודד שיתופיות , ומתבטא בו  הקשר החברתי וחשיבה מסדר גבוה עם מודעות לעצמי ולזולת , תפקיד המורה בזרם הוא להנחות , לכוון, לייעץ, לזמן למידה, להעלות רמת הדיון והחשיבה ,מעודד שיתופיות בין התלמידים ומעודד השתתפות פעילה אצל כולם , המנחה שואל שאלות שמעודדות חשיבה מסדר גבוה , ומארגן את חומר הלימוד , לא נשכח שהוא דואג להתייחסות חברתית  מציין לשבח ומעודד תקשורת , ומבקש הסברים באמצעות כלי השאלה , יכול  להעלות את השאלה למעלה לראש הדיון מעודד אפליקציה נותן יעוץ מכוון לחומרים רלוונטיים,ושומר על כללי אתיקה בין כל חברי הקבוצה 
סינון הדעות בזרם 
הודעות בזרם מסודרות לפי התאריכים שהם מתפרסמים בהם , והפוסט האחרון נמצא למעלה , טיוטת ההודעות גם נמצאות  בחלק העליון ,ואינם גלויות לתלמידים , כך שהמורה יכול לפרסמן בזמן הדרוש.
על כן גוגל הוסיפו תוכנה  לארגון הזרם לפי נושאים 
מורים ומנהלי כיתות יכולים לארגן את הזרם של הקורס על ידי הוספת נושאים להודעות , למטלות , לשאלות , ואחר כך יכולים לסנן את ההודעות לפי נושאים , כך המורים והתלמידים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה בחומרים מצורפים מטלות או הודעות 
סינון הודעות בזרם 
סרטון לשאלת שאלה בזרם 

סרטון הצמדת הודעה בראש העמוד של הזרם יצירת מטלה 

כדי ליצור מטלה יוצרים מסמך בקליק אחד בגוגל דרייב באמצעות מחשב או כלים ניידים,כותבים בתוכו את המטלה , מצרפים אליו סרטונים מסמכים קישורים GOOGFLE FORM ומפיצים לתלמידים , כלאס רום עוזר למורים לצור עותק אחד עבור כל תלמיד , התלמידים יכולים להיכנס למטלה לענות על השאלות , לצור תוצרים חדשים ולהחזיר למורה ,  קיימת האפשרות של התאמה אישית כמו קביעת תאריך אחרון להגשה , לשמור המטלה כטיוטה ,ולפרסם באופן אוטומטי בזרם הקורס , לקבוע לה נושא שיקל על התלמיד והמורה את המיון לפי נושאים, ושימוש חוזר במטלה, ושימוש במטלה ליותר מכיתה אחת.
 המטלה יוצרים בגוגל דרייב , אפשר בכול יישום מיישומי הדרייב כמו בצייר או בדוקס , אני ממליץ גם להשתמש בטפסים של גוגל לבניית שאלונים , מבחנים, דפי עבודה , סקרים, משובים, רפלקציה ועוד....על המורה לתת לתלמידיו את האפשרות לשאול שאלות ולעשות דיונים  והוא משמש כמנחה , מדריך, מכוון, זמין, מעלה את רמת הדיון  באמצעות שאלת שאלות ברמת חשיבה גבוהה , , המטלה צריכה לכלול בתוכה רשימת מקורות למחקר או לקריאה או לגלישה שתעזור לתלמידים להרחיב את הידע על הנושא, חשוב לפרסם את המטלה גם לתלמידים וגם להורים , ולשתף אותה עם מורים אחרים , ובמיוחד  שגוגל קלאס רום מאפשר ליותר ממורה אחד לעבוד בקלאס רום אחד ,אני ממליץ לשלב סרטונים מהיוטיוב, סרטונים שאתם עושים, או קיימים ברשת,כי הם עוזרים לתלמידים מאוד, ואף מעודדים לבצוע, המורה חייב לספק משובים מידיים לתלמידיו  משובים מעודדים, מכוונים, ומפתחים חשיבה , המורה צריך שיעקוב אחרי הבצוע ולקבוע  נורמות עבודה לאורך כל השנה , ולא לתקופה מסוימת  , ולשמור על המשכיות, תדירות גבוהה לשימוש במשימות בקלאס רום  , המורה מעודד את התלמידים כדי שישלחו את התוצרים שלהם , ולפרסם  אותם , ללא השימוש בנייר , המורה צריך שיקבע  תאריכי יעד והרגיל את התלמידים לעמוד בלוח הזמנים שהוקצה להם מה שנקרא לחנך אותם לאזרחות דיגיטלית נאותה.

בסרטון זה מראה איך מוסיפים מטלה

הוספת משימה לזרם הכיתה שלך
חיבור קובץ , קישור, וידאו למשימה
המאפשר לתלמידים לצרף פריטים נוספים למשימה, ובכלל זה ליצור מסמכים חדשים
לבדוק את ההתקדמות בכל משימה
איך תלמידים  מתחילים לעבוד במשימות סרטון זה מראה כיצד התלמידים יפעלו בכיתה שלהם ולהגיש  עבודת וכיצד המורה אוסף את המטלות, ונותן ציונים 
מעקב המורי אחרי ביצוע המטלה 


המורה  בודק את המטלות ונותן ציוניםשימוש חוזר במטלה

שליחת מבחן' דף עבודה ממוחשב  דרך Google כיתה
יצירת מבחנים באמצעות גוגל טפסים

שיתוף הורים

להשתתפות ההורים בעשייה הבית ספרית השפעה משמעותית על הלמידה של התלמידים. Google השיקו תכונה חדשה ב- Google כיתה שתשתף באופן אוטומטי סיכומים של עבודת תלמידים עם הורים . לאחר שהוזמנו על ידי המורה, ההורים יקבלו בדוא"ל סיכום יומי או שבועי אוטומטי של עבודות התלמידים וההודעות בכיתה, מה שמאפשר להורה להישאר מעודכן בכול אשר קורה בכיתה של בנו 
סרטון הדרכה למורים להשלמת השימוש בgoogle classroom להנאתכם ולחיזוק הקשר עם ההורים ועדכונם בתהליך הלמידה של בנם 

דרכים להפעלת קלאס רום 

1- Collaborative : כתיבת ההערות המשותפות היא אחת הדרכים היעילות ללמידה: העתקת הערות, ושיתופן והשוואתן עם הערות אחרות ,זו דרך הרבה יותר חזקה  מקריאה והאזנה כי מתקיימת למידה חברתית  במקום הלמידה היחידנית , זהו מרחב למידה שכול אחד יכול ליצור בו לשאול להתבטא וללמוד , הדרך הקלה היא לספק משוב ולכתוב הערות ולצור מצגת משותפת כאשר המורה עושה תחרות בין התלמידים לשקף הכי טוב,במקום שכול אחד עושה מצגת כולם  בונים מצגת אחת שיתופית טובה, 

בסרטון זה תמצאו את ההגדרות איך לשתף בין שני דומיינים שונים כדי לעשות פעילות שיתופית בין שני בתי ספר או יותר 

2-אקטואליה news.google הוא מקום נהדר למצוא ולבנות עליה פעילות שיתופית או מדעית ולנגישה לתלמידים. כמו בניית מפה לאירועים שמתרחשים במדינות העולם , בניית לוגו להודעות בגוגל חדשות , או פענוח מקרה של אקטואליה , או ליצור וידואו במקום המלים הכתובות , ולתת לתלמידים להשתמש באו רינות מחשב כגון: לעשות מצגות מסמכים וודאו ולהגיש למורה , או להתייחסות לתמונה ובניית תוצר בעקבות ההתייחסות .
3- לחשוב על למידה מבוססת פרוייקטים , תלמידים רבים רוצים ללמוד באמצעות  פרוייקט מסוים ובלווי המורה ,צרו שיתוף במסמכים בין הלומדים , צרו מבחנים עם ציונים מידיים באמצעות גוגל טפסים , ושתפו מורים אחרים שמלמדים אותו מקצוע , עם אפשרות לפתיחת תכנית למידה עם מורים אחרים.

4- שימוש בגוגל מפות , כטריגר ללמידה ,התלמידים יצרו את המפות האישיות שלהם , ישתפו אותן , ויכתבו טקסט מתאים למקום , עם קישורים רלוונטיים להרחבת הידע על המקום , ולשמור את התוצר בפורמטים שונים כמו : PDF, JPEG אוPING כך התלמידים יכירו את הפורמטים האלה  ואת הדרכים לעבד אותם טכנולוגית, ולשתף אותם עם אחרים. עם האפשרות לפעילויות בסמארטפונים , ולמידה ניידת.

5- פורט פוליו דיגיטלי (תלקיט ) :המורים יכולים לתעד את תהליך הצמיחה של  התלמידים  לאורך זמן באמצעות הגיליונות וממסמכים של גוגל, ולהראות איך הם משתפים אחרים ובונים  תיק דיגיטלי .
הילדים שלנו יאהבו לראות בסמארטפונים שלהם ולעבוד ולתעד באמצעותו , עם האפשרות להוספת הערות קוליות במסמכים של גוגל.
בקרה ומעקב אחרי הכיתות של בית הספר

תפקיד מנהל המערכת או רכז התקשוב בשיתוף עם המנהל של בית הספר להפקת דוחות על הנעשה בכיתות גוגל של בית הספר
חשוב מאוד שרכז התקשוב יעקוב אחרי  מה שנעשה בגוגל כיתה בAPPS הבית ספרי  במטרה לקדם את מס' המורים שמשתמשים בגוגל כיתה , להיכנס לכיתת ולעודד הפעלת התלמידה בה . לצורך זה על רכז התקשוב להוציא דוח חודשי  שמסכם את הפעילות של גוגל כיתה בבית הספר 
הוצאת דוח על פעילות המורים בקלאס רום ,  מראה כמה כיתות נפתחו ב APPS הבית ספרי מי פתח ? מתי העדכונים האחרונים בכיתות , הקודים של כל הכיתות.

מה ניתן לעשות  עם הדוח , גוגל כיתות, של בית הספר?
 1. שולחים למורים בבית הספר
 2. מעדכנים את המנהל במה שקורה 
 3. יושבים עם רכזי המקצועות על כול הכיתות של אותו מקצוע 
 4. דנים  יחד במליאה כיצד אפשר לשבח את הכיתות הקיימות וכיצד אפשר להגביר את השימוש בקלאס רום בבית הספר.
 5.  עושים משוב לתלמידים ולהורים על מידת שביעות הרצון מגוגל כיתה שנפתח עבורם. הקבוצה של הclassroomשיתוף בין  Domaenes


Google כיתה בא לעזור לנו כמורים ולארגן את הנעשה בדרייב אצל התלמידים , ולהיות שותפים מעורבים תומכים ומלווים את תלמידינו , באמצעות יצירת תיקיות מידע מאורגנות, מטלות מובנות , שאלות , תגובות ושיתוף ,ובמיוחד שיתוף תלמידים מורים אחרים והורים , הקלאס רום נותן גישה קלה לתלמידים לחומרי לימוד , מעודד מוטיבציה לקריאה וכתיבה אצל תלמידינו, במיוחד שהוא מתחבר טוב מאוד לכלים ניידים , מאפשר לצור קיר נתונים משותף לקידוד הידע והשימוש בצבעים השונים למיון  למזוג ויצירה  ,  מקל על המורים מתן משוב מידי ,  שהוא יכול לראות מי סיים את המשימה ומי לא מי מתקשה ומי צריך עזרה ,  וישנם המון דרכים לעזרה כמו השימוש בכלי המחקר שהוא נפלא  עבור כתיבת פרויקט , והתגובות שהיישומים מאפשרים , והאפשרות לשלוח חומרים וקישורים רלוונטים בכול רגע ולפי הצורך של תלמידנו,השימוש בטקסונומיה של בלום חשובה לנו לבניית השיעורים שלנו , מה שהזרם ' המטלה  uמאגר הידע מאפשרים  , ושליחת המטלות היחידניות והמשותפות עבור תלמידנו , שאלות מכוונות ומפתחות את השיח בזרם, והתגובות המידיות והשימוש  במבחנים של גוגל טפסים והחיבור של גוגל כיתה ולא לשכוח שתמיד ניתן לחבר אותו עם האנג אוט של גוגל ולעבוד מרחוק עם תלמידנו במסמכים  אן ליין .